MIM Information AB © 2010 • info@miminformation.se
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra kunderbjudanden

 

MIM Information AB erbjuder tjänster i gränslandet mellan IS/IT-projekt/-förvaltning och verksamhet. Vi strävar efter att realisera effekterna av gjorda IT-investeringar. Både för nya och för befintliga system.

 

Vi arbetar mestadels med webb och portaler (intranät, extranät, samarbetsplattsformar, med mera).


Utmaningar

Upplever ert företag exempelvis följande utmaningar:

 • Användare som är frustrerade över att ett IT-system är svårt att använda
 • Ni har ett IT-system som har nya och nyttiga funktioner, men som inte används och som inte genererar den tänkta nyttan
 • Er IT-förvaltningsgrupp har dålig dialog med verksamheten och bristande förståelse för vad verksamheten behöver
 • Ni har ett IT-utvecklingsprojekt som har svårt att fånga, specificera och prioritera verksamhetens behov

 

Tjänsteerbjudanden

 • Kravfångst och kravformulering
 • Använbarhet (behovsanalys, uppgiftsanalys, målgruppsanalys, utvärdering, med mera) 
 • Utveckling av användarstöd, till exempel användarhandböcker, enklare e-learning eller kundanpassad lärarledd utbildning på system eller ämnesområde
 • Test (systemtest, acceptanstest, användningstest)
 • Lansering av IT-system inom en verksamhet 
 • Förvaltning av webb och portaler, exempelvis intranät eller extranät, med fokus på användbarhet och nytta genom arbete med ständiga förbättringar
 • Fotouppdrag (till exempel portträttbilder för intranät)

 

Områden

Områden vi primärt arbetar med är:

 • Webb och portaler (CMS)
 • Samarbetsverktyg
 • Sociala medier inom företag och organisationer

 

System

Exempel på system vi har erfarenhet av ur ett användningsperspektiv är:

 • Tibbr från Tibco
 • IBM WebSphere Portal
 • Microsoft SharePoint
 • Vignette Application Portal
 • IBM Lotus QuickR och Connections
 • ContentM
 • Documentum Web Publisher
 • EpiServer
 • MediaWiki
 • Labware LIMS
 • Adobe LiveCycle
 • FirstClass
 • Hummingbird
 • Captivate, OnDemand och andra verktyg för att producera e-learningmaterial

 

 

 

 

 

Vad är Usability?

"Extent to which a product can be used by specified usersto achieve specified goalswith effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use."  
                       (
ISO 9241-11)

 

 

 

Utvärdering av IT-system

Kostnaden för att ändra i ett system är i ofta förhållandet
1:10:100 för de olika faserna 
Design, Implementation och Lansering.