MIM Information AB © 2010 • info@miminformation.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på kunduppdrag

 

Referenser lämnas på begäran.

 

Scania: MIM Information AB arbetar med förvaltning och vidareutveckling av företagets intranät samt extranät. Ständiga förbättringar, styrning mot nyttomål samt användbarhet är ledord. Mätningar visar på drygt 45% förbättring avseende nöjdhet och upplevd nytta med företagets intranät under den senaste 3-årsperioden. (Augusti 2010-pågående)

 

NFI Competence AB: Mattias Hyll håller löpande öppna kurser samt föreläser på konferenser inom området användbarhet. Avsnitt som ingår är exempelvis definition av begreppet användbarhet, kognitiv psykologi, användarcentrerade utvecklingsproceser och metoder och utvärdering/test.

 

Scania: MIM Information AB genomför uppdrag som Business Analyst, vilket bland annat inbegriper kravfångst, kravformulering, användbarhet, implementering och lansering samt uppföljning av interna tjänster rörande Knowledge Management. Även förvaltning och vidareutveckling av företagets intranätslösning. (Augusti 2008-pågående)

 

AstraZeneca: MIM Information AB genomför olika uppdrag hos AstraZeneca inom test (systemtestledare), kursutvecklare e-learning (framtagning av utbildningsmaterial) samt Communication Lead (hantering av kommunikation/lansering) rörande ett system för hantering av mätdata från lab (Labware LIMS). (2007-2010)

 

NFI Competence AB: Mattias Hyll håller löpande öppna kurser inom Internet, säkerhet och datakommunikation. Ämnesområden som ingår i kurserna är exempelvis LAN /WAN, Ethernet, W-LAN, WiMax, 3G, ATM, TCP/IP, IT-säkerhet samt applikationer över IP (t ex mail, webb, IP-telefoni).

 

AstraZeneca: MIM Information AB är delaktiga i ett utvecklingsprojekt med syfte att ta fram en global portallösning som skall ersätta ett stort antal existerande intranätlösningar. Plattformen bygger på produkter från bl a Vignette samt Documentum. Utvecklingsprojektet har bedrivits internt i nära samarbete med kunderna och MIM Information arbetar mellan kunden och utvecklingsprojektet med att utveckla och tillhandahålla tjänster för att ge kunderna stöd i övergången till den nya portalen. Tjänsterna inkluderar användarstöd (framtagning av best practices, utbildning, dokumentation, Community of Practice), delta i utvecklingsarbetet med ett användbarhetsfokus, samt test. (2005-2008)

 

SLSO (SLL): Utrullning av ny publik webbplats baserad på EpiServer. Tjänster inkluderar utbildning, användbarhet och användarstöd (2005-2006)

 

Apoteket: Införande av ett centraliserat dokumenthanteringssystem från Hummingbird. Mattias deltog i projektet med testning, framtagning av användarstöd samt utbildning. (2005)

 

Försäkringsmäklare: Kunden har ett antal försäkringsmäklare anslutna runt om i landet och all IT-drift sköts centralt. Lokalkontoren använder tunna klienter för att nå de centrala systemen. MIM Information har genomfört en utredning med fokus på nuvarande (Microsoft-teknologi) och framtida drift och hosting av den centrala tekniska plattformen samt IT-infrastrukturen. (2005)

 

Kommun (Centrala Service- och förvaltningskontoret): Kommunen är en av Sveriges största kommuner. Mattias Hyll har genomfört en utredning vars syfte var att utröna möjligheterna till samordnade katalogtjänster för kommunens administrativa och pedagogiska nät. Nyckelord: LDAP, Active Directory, metakatalog, XML, MIIS. (2004)

 

Sveriges Radio: För driftsenheten har Mattias utvecklat system-/driftdokumentation för ett verksamhetskritiskt system baserat på plattformen MS Exchange och Outlook. (2004)

 

Global mobil teleoperatör: Test samt utveckling av kursmaterial och genomförande av operatörskurs angående synkprogramvara från Starfish. (2003)

 

Orange World: Documentation Manager samt teknikinformatör i ett större utvecklingsprojekt. Projektet resulterade i en plattform för 3G-tjänster (multiaccessportal) ämnad för samtliga lokalbolag. (2002-2003)

 

Hutchisson Whampoa (Hi3G): Utveckling av kursmaterial samt genomförande av kurs och testning angående en nyutvecklad plattform för 3G-tjänster ämnad för samtliga lokalbolag. (2002)

 

Telekombolag: Dokumentationsansvarig och testare i ett utvecklingsprojekt med uppgift att utveckla en plattform för positionering i mobila telefonnät. Uppdraget innefattade även att utveckla en kursportfölj för externa kunder samt att delta i testarbetet. (2001)

 

Ericsson: Projektledare för att bygga upp ett nytt utbildningscenter inom datakommunikation. Arbetet innefattade dels den fysiska uppbyggnaden avseende utrustning, lokaler, etc., samt dels den administrativa delen avseende kurser, lärare, planering, processer, etc. (2000-2001)

 

Rikspolisstyrelsen: Utredning avseende hantering av digital bild. Kravställning, lösningsförslag, utbildning, samt utveckling av arbetsprocesser (2000).

 

Ericsson: Utveckling av kursmaterial samt genomförande av utbildningsinsatser inom datakommunikation samt IP-telefoni rörande tjänster och produkter inom kundens IP-telefoni portfölj. (2000)

 

Larmoperatör: Ansvarig för att producera tekniska manualer samt on-line hjälpfiler och test för webbaserat larmsystem över TCP/IP med stöd för digital bild. (2000)

 

Ericsson: Utveckling av kursmaterial samt genomförande av utbildningsinsatser för Performance Managementsystem till ATM-växlar. (1999-2000)

 

 

 

 

 

 

Kurs hos NFI:
>> Användbarhet och användarcentrerad design för effektiva IT-system