MIM Information AB © 2010 • info@miminformation.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Om MIM Information AB

 

MIM Information EF grundades 2007 och MiM Information AB i 2010. Företaget ägs och drivs av Mattias Hyll. I December 2012 erhöll vi AA rating från Soliditet, vilket är ovanligt för såpassnystartade och små företag.

 

Bakgrund

"I mitt yrkesliv som konsult de senaste 15 åren har jag sett ett antal utvecklingsprojekt och projekt som rör införande av IT-stöd inom olika verksamheter, men där man inte uppnår de effekter som var tänkta. Verksamheten kan inte ta till sig och använda det nya IT-systemet då det inte stödjer verksamhetens behov. Ofta får verksamheten inte heller det stöd som behövs för att använda det nya systemet. Det här är vanliga problem som borde kunna upptäckas tidigt och därmed hanteras i tid."

 

Många av de "mjuka" rollerna som bör finnas med i IT-projekt och som framförallt rör samverkan med verksamheten, såsom behovsanalys, kravformulering, utbildning och användarstöd, prioriteras ofta ner och hanteras som separata delar. Eventuellt kastar man in någon som får utveckla lite användarstöd mot slutet av projektet, eller till och med efter lansering, när man märker att systemet inte fungerar i användning. Detsamma gäller även förvaltning.

 

Ofta hamnar helt enkelt IT-projektet och verksamheten för långt ifrån varandra. Resultatet blir att nyttan som systemet skall skapa, inte uppkommer.

 

Om Mattias Hyll

- Jag är Seniorkonsult inom uppdrag som rör utveckling och införande av IT-system med inriktning Enterprise Content Management. I huvudsak arbetar jag med webb, portaler och olika samarbetsverktyg. På senare tid märks även sociala medier inom företagen allt mer. Roller jag har haft rör företrädesvis behovsanalys, kravinsamling och kravformulering, användbarhet, lansering och utrullning, användarstöd (t.ex. utbildning, dokumentation, "nyttjande"), samt test och förvaltning.   /Mattias Hyll

 

Min CV i korthet:

  • Konsult på flera olika konsultföretag (AU-System/Teleca, Dupoint, WM-data/Logica)
  • Lärare på KTH inom först Grafisk Teknik och därefter Informations- och Medieteknik
  • Utbildare inom grafiska branschen (GrafoMedia)
  • Systemtestare på Ericsson
  • Utbildare på IBM
  • Nätverksansvarig på KTH Grafiskt Centrum samt Grafiskt Centrum i Tumba AB

 

 

Mattias Hyll

 

 

 

 

 

 

 

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.